היום הראשון של הבריאה
מי אנחנו

בשנים האחרונות ישנה נהירה המונית אחר חיפוש האמת. הסמלים בתכשיטים שלנו באים להסיר את מעטה החשכה מעל עיניו של מחפש האמת. אם כן, מהי האמת וכיצד ניתן להגיע אליה מבעד למעטה האפלה? לשם כך יש צורך לפתור חידה קטנה והיא השאלה: מי או מה אני? פתרונה של שאלה זו מוביל לדרך הגדולה של ידיעה מוחלטת של האמת בכל דבר ודבר.
מאחר ואנו דוברי עברית הבה וניקח את הפסוק הראשון בספר בראשית- "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ והארץ הייתה תהו ובהו וחושך על פני תהום".
היום הראשון של הבריאה
השאלה היא מהו ה"תהו ובהו"? רוב האנשים מתייחסים אל התהו ובהו כאל מצב כיאוטי, חוסר סדר. אולם כתוב שהארץ הייתה חושך על פני תהום- כלומר חלל ריק ואפל- כלום. פתרון החידה טמון במילה עצמה ובצליל שלה. חיזרו על המילה "תהו ובהו". מדובר בצליל שחוזר על עצמו-הד, תהו ובהו- ת"ו- צליל- תדר- תהו ובהו- ת"ו- תנועה ומנוחה. תהו ובהו- תב"ה- תו-צליל. מעניין לראות שהאותיות הראשונות והאחרונות במילים תהו ובהו יוצרות את האותיות תו ו- וו כלומר שוב את המילה תו.

תנועה ומנוחה - תדר

כאשר אנו באים לבדוק ממה עשוי החומר אנו מגיעים למולקולות ומשם לאטומים. אטומים מורכבים מחלקיקים הנעים במהירות אדירה אחד מסביב לשני וכאשר מדענים בודקים ממה עשויים חלקיקי האטום הם מוצאים אורכי גל (תדרים) שונים. כדי להסביר בצורה הפשוטה ביותר מהו תדר חישבו על תנועה ומנוחה שחוזרת על עצמה. האוזן האנושית שומעת כ- 30 עד 16000 רטיטות (תנועות ומנוחות בשניה) התדרים במהירויות השונות יוצרים את הבדלי הצליל. למעשה הכל עשוי מתדרים. אפילו החומר כפי שכבר הוזכר. כלומר, כל מה שקיים כולל מהותנו וגופנו עשויים מתדר. זוהי הסיבה לכך שהאלהים מדבר בתהליך הבריאה "ויאמר", וזו הסיבה שאנו קוראים לכל הקיים בשם "דברים" מלשון דבור.

אהיה אשר אהיה

הרמז הבא לגבי מי או מה אני ניתן בספור על משה ההולך במדבר ורואה את הסנה הבוער. בימי קדם האמינו ששמו של אדם משקף את מהותו - ומשה שרוצה לדעת את מהותו של האל האחד שואל אותו לשמו, ואלהים עונה לו "אהיה אשר אהיה". משה הבין בדיוק את תשובתו של האל: אבל מתוך הבנה שבני ישראל לא יבינו את עומק תשובתו של האל הוא שואל אותו: וכשבני ישראל ישאלו אותי לשמך מה אומר להם? האל עונה למשה ואומר לו תאמר ש"אהיה" שלח אותך. גם תשובות אלו סולפו במהלך השנים ומשמעותן עוותה ונשכחה. האל אומר למשה בשפה פשוטה: שמי "אהיה אשר אהיה" כלומר אני עומד להיות הדבר שאני עומד להיות. אמור לבני ישראל שזה שעומד להיות שלח אותך. כעת התבוננו סביבכם ב"דברים" המקיפים אתכם. מהו הדבר היחיד שודאי בבריאה ושהוא קבוע? התשובה היא השינוי. לא קיים דבר שנשאר ביקום בצורתו לנצח. כל מה שקיים משתנה ונמצא בתנועה. אם התדר שלובש את כל הצורות של כל הדברים יעצר ותנועתו תיפסק כל היקום יעלם והבריאה תחדל.


היה הווה יהיה - שם האלוהים

לכח שיצר את הכל אין שם. הוא תדר משתנה ולכן הוא חסר צורה או הגדרה. י.ה.ו.ה למשל הוא פשוט המחזוריות של הזמן היה- הווה- יהיה או ההתהוות של התדר לצורותיו המשתנות. הערך המספרי של מילה זו הוא 26 וזהו המספר של המחזוריות של היקום למשל. התכשיטים שאנו מייצרים מסמלים את התבניות הגיאומטריות שיוצר אותו תדר בהתפתחויותיו השונות. התדר הזה לבש גם את דמותך. אתה הבורא בדרגת התפתחות מסויימת. בצלם אלהים. במשך אלפי שנים קמו אנשים שהגיעו להכרה זו. חלקם נצלבו, חלקם עונו ונרדפו ובמקרה הטוב הוחרמו. אלו הבאים מהחשיכה  מסתירים מהאדם את האמת לגבי מהותו על מנת לצבור כח מכיון שכאשר האדם יודע שאלוהים לבש את דמותו אין לו צורך בדברים חיצוניים או במורים חיצוניים או אנשי דת שישמשו כמתווכים בינו לבין אל "חיצוני". הבדיחה הקוסמית מוצאת את ביטויה בכך שרבים מהאנשים שנוהים אחר דתות לא מאמינים בכלל בקיומו של האל מאחר והם מאמינים בדבר חיצוני ומסירים מעצמם כל אחריות לגבי חייהם.

Vesica Pisces

עלמא דשיקרא

כאשר אברהם מקבל את דבר האל נאמר לו "לך לך מארצך ממולדתך ומבית אביך" כלומר לך מארצך (החיצוניות הרחוקה ביותר) ממולדתך (החיצוניות הקרובה יותר) ומבית אביך (החיצוניות החברתית גיאוגראפית הקרובה ביותר). לך לך כלומר לך לתוך עצמך מכיון שאתה האל ולכן כל התשובות והכוונות אמורות להגיע מתוך עצמך. זו הסיבה לרעיון האהבה ללא תנאי- כאשר אדם אחד שונא את השני הוא שונא את עצמו מאחר והכל אחד. אנשים העוסקים בתרגול רוחני חווים גם אנשים נוספים ולעיתים את כל היקום כולו מאחר והם חווים את התדר האחד. התורה אוסרת על תופעת התקשור (ידעונים ומנחשים) מאחר ואדם המחפש תשובות במקורות חיצוניים "בוגד" באלוהי שבו. זו הסיבה שהעולם מכונה ביהדות "עלמא דשיקרא" - כלומר עולם השקר ואצל ההודים הוא מכונה "מאיה" כלומר אשליה. הטיבטים שואפים להגיע למצב של חוסר קיום על מנת להתאחד עם הבורא. גם רעיון התדר קיים בכל התרבויות החל מה"תהו ובהו" ביהדות ועד לצליל ה"אום" אצל ההודים.

בשנת 1949 נתגלו בנאג חמאדי שבמצרים כתבים עתיקים המיוחסים לישוע באחד הקטעים פונה ישוע לתלמידים ושואל אותם מהו סימנו של ה"אב" בהם? כלומר מהו סימנו של האל בהם? ועל כך הוא משיב להם "תנועה ומנוחה הוא". התכשיטים שלנו מייצגים את הצורות שלובש התדר הראשוני שקיים בכל דבר ודבר. התדרים של תכשיטים אלו מהווים אמצעי ריפוי והבנה רב עוצמה.
תליון האור כסף

מחיר: ₪586 ש"ח


תליון האור זהב

מחיר: ₪5,513 ש"ח
 

צור קשר


שירות לקוחות

מייל: [email protected]

טלפון: 050-2247224

סדנת העבודה של דודי

טלפון: 03-5730855

כתובת למכתבים: פרח החיים תכשיטים בע"מ ת.ד. 633 הל"ה גבעתיים 5310601

כתובת פיזית: בבקשה להתקשר לתאם.

Your message was sent successfully!
We will be in touch as soon as possible.

Something went wrong, try refreshing and submitting the form again.


Big Image Viewer

Welcome!

Ka Gold Jewelry Features David Weitzman Spiritual Jewelry Artwork.

David's Jewelry harness the power of spiritual symbols and sacred geometry to bring those wearing them happiness, vitality, excitement and love. We invite you to join us on a journey full of Harmony, Beauty, ancient wisdom and symbolism.Jewelry at Work

הניוזלטר של דודי

Welcome!

Found us on Instagram? You can find a specific design by using our Instagram posts Related Designs System.

To Find a Design:

  • Click the link.
  • Click on the relevant post Thumbnail.
  • Browse to the bottom to view related designs.